dom weselny
sala weselna ślub sala na wesele przyjęcie weselne

Zasady korzystania z naszego serwisu internetowego.

Dom weselny, sala na wesele, Kraków.


Korzystanie z serwisu internetowego wesela.folwark.krakow.pl prowadzonego przez Folwark Wiązy z siedzibą w Marszowicach oznacza akceptacje zasad korzystania oraz jednoczesną akceptację naszej polityki prywatności.

Opisane zasady korzystania dotyczą wyłącznie tego serwisu internetowego. W żaden sposób nie odpowiadamy za treść, sposób działania, zasady korzystania (regulaminy) i politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się lub mogą znajdować się w naszym serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad korzystania z serwisu www.wesela.folwark.krakow.pl w dowolnej chwili i zakresie poprzez opublikowanie nowych lub zaktualizowanych zasad korzystania na tej stronie internetowej.


Ceny produktów zamieszczonych w witrynie.

Informacje cenowe zamieszczone w witrynie www.wesela.folwark.krakow.pl, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla stron. Szczegółowe warunki oferty jak i ustalenie ceny mogą być ustalone tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy.


W razie wątpliwości co do oferty, cenników lub innych treści.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w na niniejszej stronie internetowej lub w innej formie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również żadnego zapewnienia ze strony sprzedającego.


Wykluczenie odpowiedzialności.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane przez naszą stronę internetową były zgodne, aktualne, wyczerpujące i wolne od błędów. Należy mieć jednak na uwadze, iż nie możemy zagwarantować, że teksty, oferty, promocje lub inne treści udostępnione on-line w tym serwisie są w pełni zgodne z aktualnie przyjętą przez Folwark Wiązy polityką działania, świadczonymi usługami oraz aktualnymi cenami za te usługi, dlatego też za wiążące uważa się jedynie oferty przedstawione osobiście, pisemnie, telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przez właściciela lub uprawionych pracowników Folwarku Wiązy. Informacje zawarte w tym serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.wesela.folwark.krakow.pl powinny być zawsze dokładnie analizowane przez użytkownika, bowiem to użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje podjęte na ich podstawie. Folwark Wiązy nie bierze odpowiedzialności za błędne lub niewłaściwe stosowanie publikowanych informacji. Wszyscy użytkownicy przyjmują do wiadomości, że dostęp i korzystanie z tej strony internetowej jest bezpłatny i odbywa się na ich własną odpowiedzialność.

Naszym celem jest maksymalne ograniczenie problemów spowodowanych błędami technicznymi lub przerwami w dostępie do tego serwisu internetowego. Nie możemy jednak wykluczyć, iż niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą zawierać błędy, nie możemy też wykluczyć możliwości wystąpienia awarii lub przerw w dostępie do naszych stron internetowych, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Folwark Wiązy nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy lub ich skutki, wynikające z używania tej strony internetowej lub wszelkich stron zewnętrznych, do których strona ta się odwołuje. Folwark Wiązy nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za żadne bezpośrednie, pośrednie, lub inne szkody wynikające z dostępu, korzystania lub niemożliwości korzystania z tej strony, ani też nieumyślne błędy czy zaniedbania. Korzystanie z strony internetowej www.wesela.folwark.krakow.pl odbywa się w oparciu o zasadę "takiego stanu w jakim się ona znajduje".

Na naszej stronie znajdują się lub mogą znajdować się odnośniki do innych stron, na których zawartość nie mamy wpływu. Za strony te nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Pamiętać należy także, iż strony te mogą posługiwać się innymi zasadami korzystania (regulaminem) oraz inną od przyjętej w naszym serwisie polityką prywatości. Za treść innych stron odpowiadają ich twórcy i użytkownicy mający wpływ na prezentowane treści.

Celem niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie jest naruszenie jakichkolwiek wymogów nałożonych obowiązującym na terenie Polski prawem ani wyłączenie odpowiedzialności za kwestie, które na mocy tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Wszelkie potencjalne roszczenia wobec Folwarku Wiązy, bez względu na ich przyczynę i charakter w tym także te wynikające z dorozumianych gwarancji i rękojmi, są na podstawie niniejszych zasad korzystania ograniczone do kwoty zapłaconej nam przez użytkownika, chyba, że przepisy prawa wprost stanowią inaczej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub uwag odnośnie niniejszych zasad korzystania prosimy o przesłanie zgłoszenia.


Prawa autorskie.

Kopiowanie, opracowywanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronach tego serwisu podlegających prawom autorskim wymagają pisemnej zgody autora. Zabrania się wykorzystywania materiałów i treści tego serwisu w celach komercyjnych. Folwark Wiązy zezwala na wykorzystanie materiałów będących jego własnością i zawartych na stronie www.wesela.folwark.krakow.pl do celów prywatnych.


Ochrona danych.

Folwark Wiązy z najwyższą powagą traktuje ochronę prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Wszelkie informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych, w tym danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.


Rozwiązywanie problemów.

Jeżeli zauważyłeś problemy z wyświetlaniem naszego serwisu internetowego lub poszczególnych stron, a także wtedy gdy masz jakieś uwagi odnośnie jego funkcjonowania lub zawartych w nim treści, prosimy o przesłanie zgłoszenia.


Dane adresowe.